logaESF_text_male logo_msmt logo_opvk logo_proj_maly_ujep

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání
 
 
 

„Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

v kombinované formě studia“

reg. číslo  CZ.1.07/2.2.00/18.0020

Cíl projektu:
-
zkvalitnění a zefektivnění vysokoškolské přípravy učitelů kombinované formy studia na UJEP Ústí n.L.,

- k tomu: inovování obsahu a forem výuky, zpracování audiovizuálních didaktických pomůcek a nových studijních opor, rozšíření nabídky volitelných kurzů, zavedení e-learningové výuky, vypracování metodiky pro uznávání předchozího vzdělání (pedagog. praxe), vytvoření nového systému přijímacích řízení a zvyšování pedagog. a vědecké úrovně akademických pracovníků

Doba realizace projektu:    01. 05. 2011 – 31. 12. 2013

Manažerka projektu         PhDr. Wedlichová Iva, Ph.D.