O projektu

Projekt je zaměřen na oblast metodické podpory profesního rozvoje vedoucích pracovníků a učitelů MŠ a ZŠ. Přispívá k dlouhodobější strategii rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve dvou regionech ČR. Prostřednictvím třech hlavních a jedné doplňkové klíčové aktivity řešitelský tým připraví a bude pilotovat vzdělávací kurzy určené pro budoucí lektory dalšího vzdělávání, dále kurzy a stáže určené pro vedoucí pedagogické pracovníky a učitele MŠ.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

1. Realizovat kurzy pro učitele MŠ i ZŠ, kteří mají zájem se dále vzdělávat a získané znalosti, dovednosti a zkušenosti dále šířit mezi svými kolegy i na jiných školách z pozice lektora.

2. Připravit a realizovat kurzy a semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a tím vytvořit vnější metodickou podporu pro posilování jejich pedagogických, psychodidaktických a oborových kompetencí v oblasti polytechnického vzdělávání v MŠ.

3. Umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe prostřednictvím společných seminářů a stáží ve vybraných tuzemských a zahraničních mateřských školách.

4. Posílit osobnostní a sociální kompetence vedoucích pracovníků a učitelů prostřednictvím vytvořených seminářů (kurzů) zaměřených na osobnostní a sociální rozvoj, a tím podpořit zvyšování kvality jejich práce a mezilidských vztahů nejen na pracovišti.

 

Doba realizace projektu 10.6.2014 – 30.6.2015