Služby

Hlavními nabízenými službami jsou:

Projektové poradenství:

Podpora při:

 • posouzení projektového záměru
 • předkládání projektových žádostí
 • vypracování rozpočtu
 • realizaci projektu
 • jednání s poskytovateli dotací (např. Řídicí orgány jednotlivých operačních programů a výzev (MŠMT, MMR, MPO, MPSV, město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, nadace, fondy)
 • poskytování průběžných konzultací během projektu

Administrace vedení projektů

Podpora při:

 • tvorbě projektových žádostí
 • kontrole všech formálních požadavků žádosti a splnění všech podmínek požadovaných ze strany poskytovatele dotace
 • tvorbě monitorovacích zpráv a dalších výstupech projektu apod.
 • dodržováním podmínek poskytovatele dotace
 • účetních a finančních záležitostech daného projektu

Spolupráce a součinnost při:

 • realizaci investičních akcí v těchto bodech: vypsání veřejné zakázky, účast pracovníka Centra rozvoje a projektového servisu při výběrovém řízení, součinnost s řešitelem projektu, součinnost při realizaci investiční akce, kontrolní činnost
 • sledování udržitelnosti projektu a dodržování podmínek udržitelnosti dle konkrétní výzvy či dle konkrétních podmínek poskytovatele dotace

Zveřejňování informací o aktuálních výzvách k předkládání projektů

 • vyhledávání, zveřejňování a aktualizace dotačních možností na webových stránkách Centra rozvoje a projektového servisu

Vzdělávací aktivity

Připravuje a pořádá:

 • školení řešitelů projektu při zahájení realizace projektu a při ukončování projektu
 • školení k projektovým výzvám a aktuálním dotačním titulům
Kalendář
Květen 2024
P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2