OP PIK_Partnerství znalostního transferu

V rámci OP PIK byla otevřena výzva v programu Partnerství znalostního transferu, jejímž cílem je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 11. 2016 do 7. 2. 2017.

Výzkumné organizace mohou výt příjemci podpory, výše podpory 0,5 až 3,5 mil. Kč, max. míra podpory 70 %.

podporované aktivity:

  • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
  • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

– zlepšení výrobních procesů
– vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
– zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Text výzvy a veškeré další informace dostupné zde.

Kalendář
Červenec 2024
P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4