OP VVV 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Dne 2. listopadu 2016 byla v rámci PO 2 SC5 vyhlášena výzva zaměřené na Rozvoj kapacit pro VaV s uzávěrkou příjmu žádostí 28. února 2017.

Podporované aktivity: Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO a podpora strategického a efektivního řízení VO vč. systémů hodnocení a zabezpečování kvality; zavedení systémů pro popularizaci VaV ve výzkumných organizacích, komunikační školení vědců + popularizační aktivity.

Alokace na výzvu 660 mil. Kč, 1 projekt 5 až 70 mil. Kč se spoluúčastí 5 %.

Oprávnění žadatelé: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

– organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,

– výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…),

– soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,

– ostatní subjekty.

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu projektovou žádost.

 

Veškeré informace k výzvě vč. příloh a pravidel pro žadatele dostupné zde.

Kalendář
Červenec 2024
P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4