OP Z – výzva č. 24 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Operační program: Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_16_024

Prioritní osa: 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení udržitelnosti a efektivnějšího fungování nestátních neziskových organizací a snižování jejich závislosti na veřejných zdrojích).

Výzva nepodporuje standardní a zavedené aktivity typu vzdělávání a rekvalifikace, síťování a poradenství.

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce.

Celkové výdaje projektu:                                  500 tis. Kč – 10 mil. Kč

Spolufinancování:                                              5 %

Zahájení příjmu žádostí o podporu:               2. 11. 2015, výzva otevřená, žádosti přijímány a hodnoceny průběžně

Ukončení příjmu předběžných žádostí:        16. 1. 2017

Ukončení příjmu plných žádostí:                   31. 3. 2017

Více informací zde.

Kalendář
Červenec 2024
P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4