OP ŽP – výzva č. 41 Odpadové hospodářství

Operační program: Životní prostředí

PO 3, SC 3.2, odpadové hospodářství

Číslo výzvy: 05_16_041

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů

 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů
 • Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu
 • Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu
 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu
 • Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů
 • Výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic
 • Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů

Spolufinancování: 15 % způsobilých výdajů

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2016

Více informací zde.

 

 

Kalendář
Červenec 2024
P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4