OP ŽP – výzva č. 44 Inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží

Operační program: Životní prostředí

PO 3, SC 3.4, inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží

Číslo výzvy: 05_16_044

UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce.

Podporované aktivity:

  • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
  • sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Typy podporovaných projektů:

    • Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území
    • Sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2 eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Spolufinancování: 15 % způsobilých výdajů

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 10. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2017

Více informací zde.

Kalendář
Červenec 2024
P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4