Výzvy


OP Z – Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti 03_16_061 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu. Oprávněnými žadateli jsou vysoké školy. Více informací naleznete zde.  

11.3.2016 | Čtěte více... 

OP VVV aktuální informace

Vzhledem k faktu, že se již rozbíhá podávání žádostí v několika OP VVV výzvách, je k těmto výzvám, jejich podmínkám, dokumentům pro žadatele zveřejňováno poměrně velké množství novinek včetně prezentací z proběhlých seminářů k výzvám, aktualizace indikátorové soustavy apod. Vše lze sledovat na tomto odkazu.…

25.2.2016 | Čtěte více... 

OP VVV – vyhlášení výzvy 02_16_019 Excelentní výzkum

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 8. února 2016 výzvu č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 9. února 2016. Ukončení příjmu žádostí o podporu dle textu výzvy: 10. června 2016. Více informací o výzvě, jejím textu, monitorovacích indikátorech a hodnoticích kriteriích zde. Aktuální verze…

8.2.2016 | Čtěte více... 

OP VVV – vyhlášení dalších výzev

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 5. února 2016 otevření několika výzev. Jedná se zejména o výzvu č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP VVV a výzvu č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP VVV. Dále byly vyhlášeny výzvy č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely –

5.2.2016 | Čtěte více... 

OP VVV – zveřejnění povinné přílohy žádosti o podporu Realizační tým u vyhlášených výzev

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil na webových stránkách povinnou přílohu žádosti o podporu Realizační tým u těchto výzev: Výzva č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií Výzva č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury Výzva č. 02_16_012 Gramotnosti Výzva č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. Výzva č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat…

4.2.2016 | Čtěte více... 

OP VVV – posunutí termínů pro vyhlášení výzev pro VŠ

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele připravovaných výzev pro VŠ (Výzvy č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, Výzvy č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy, Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy) o posunu vyhlášení výzev z původního termínu 29.1.2016 na následující týden,…

29.1.2016 | Čtěte více... 

OP Z – harmonogram výzev na rok 2016

MPSV zveřejnilo předpokládaný harmonogram výzev OP Zaměstnanost na rok 2016. Uvedené údaje budou průběžně aktualizovány. HV_OPZ_2016

29.1.2016 | Čtěte více... 

OP VVV – vyhlášení výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií

Řídicí orgán OP VVV vyhlásilo dne 27. ledna 2016 výzvu č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií v prioritní ose 2 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy: 27. 1. 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 17. března 2016. Více informací včetně textu výzvy, indikátorů, hodnotících kritérií a Pravidel pro žadatele…

28.1.2016 | Čtěte více... 

OP VVV – vyhlášení výzvy č.02_16_013 Výzkumné infrastruktury

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 25. ledna 2016 výzvu č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy: 25. 1. 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 2. června 2016. Více informací o výzvě včetně jejího textu příloh a pravidel pro žadatele je dostupných zde.…

25.1.2016 | Čtěte více... 

Vyhlášení výzev v rámci OP VVV

MŠMT vyhlásilo dne 20.1.2016 v rámci OP VVV tyto výzvy: Výzva č. 02_16_012 Gramotnosti, Výzva č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů, Výzva č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. a výzvu č. 02_16_009 pro Technickou pomoc OP VVV v prioritní ose 4 OP VVV.…

20.1.2016 | Čtěte více... 

Kalendář
Červenec 2024
P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4