Výzvy


OP ŽP – výzva č. 39 Energetické úspory

Operační program: Životní prostředí PO 5, SC 5.1, Energetické úspory Číslo výzvy: 05_16_039 UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce. Typy podporovaných projektů a aktivit Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: Zateplení obvodového pláště budovy, Výměna a renovace (repase) otvorových výplní, Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, Realizace…

18.10.2016 | Čtěte více... 

OP ŽP – výzvy 13,14, 48 a 49

Operační program: Životní prostředí. Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ochrana národně významných chráněných území, zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy, revitalizace, renaturace a obnova ekologicko-stabilizačních funkcí vodních ekosystémů. UJEP může figurovat jako žadatel/příjemce. Míra spolufinancování 0 – 15 % dle výzvy. Ukončení příjmu žádostí do 30. 11. 2016, resp. do 31. 12. 2016. Více zde:…

18.10.2016 | Čtěte více... 

OP Z – výzva č. 50 Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů (méně rozvinuté regiony)

Operační program: Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_16_050 Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Podporovanou aktivitou je realizace genderového auditu u zaměstnavatele s alespoň 10-ti zaměstnanci (myšleno v přepočtu na celé úvazky v okamžiku uzavření smlouvy o provedení auditu). Audit musí odpovídat standardu genderového auditu vydanému Úřadem vlády, který je přílohou výzvy č. 1. Výstupem projektu…

18.10.2016 | Čtěte více... 

OP Z – výzva č. 27 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony)

Operační program: Zaměstnanost Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Číslo výzvy: 03_15_027 Výzva je zaměřena na podporu orgánů veřejné správy při přijímání opatření vyplývající z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Tato opatření mohou být směrována jak na věcnou agendu, kterou má daná instituce v…

18.10.2016 | Čtěte více... 

OP VVV 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (implementace APIV)

Probíhá příjem žádostí v rámci PO3 OP VVV – výzva č. 37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (implementace APIV). Délka projektů 24 – 36 měsíců, výdaje 5 – 25 mil. Kč, spolufinancování 5 %. Datum ukončení příjmu žádostí: 2. 12. 2016 do 14.00 Povinně volitelné aktivity: Centra kolegiální podpory, Podpora žáků se SVP při vstupu na…

14.10.2016 | Čtěte více... 

OP VVV 02_16_27 Mezinárodní mobility

V březnu 2017 očekáváme v rámci PO2 SC5 vyhlášení výzvy zaměřené na mezinárodní mobility VaV pracovníků. Podporovány budou: 1) Pobyty (odborné pracovní stáže) výzkumných pracovníků v zahraničních VO a podnicích (v rámci i mimo EU) 2) Výměna výzkumných pracovníků české a zahraniční (EU) výzkumné instituce“ 3) Pobyty zahraničních výzkumných pracovníků ve VO v ČR, reintegrace + podpora…

14.10.2016 | Čtěte více... 

OP VVV 02_16_31 Celoživotní vzdělávání

V listopadu 2016 očekáváme v rámci PO 2 SC3 vyhlášení výzvy zaměřené na Celoživotní vzdělávání. Podporované aktivity: Zkvalitnění podmínek pro celoživotnívzdělávání – zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí akademických pracovníků připravujících a realizujících kurzy celoživotního vzdělávání, pořizování a tvorba relevantních pomůcek. Informace dostupné zatím pouze ve zveřejněném harmonogramu výzev zde.

14.10.2016 | Čtěte více... 

OP VVV – prodloužení ukončení příjmu žádostí pro výzvu Excelentní výzkum

Aktualizovaná verze výzvy Excelentní výzkum prodlužuje příjem žádostí o podporu  pro 1. kolo z 10.6.2016 na 30.6.2016 do 14:00. Současně dochází k posunu dalších navazujících termínů (2. kolo hodnocení). Všechny informace k výzvě jsou dostupné zde.

9.6.2016 | Čtěte více... 

OP Z – výzva č.124 – Podpora inovačního prostředí

MPSV vyhlásilo novou výzvu v rámci OP Z. Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Investiční priorita: 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Typ výzvy: otevřená výzva Vysoké školy patří mezi oprávněné žadatele. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 4. 2016 Datum ukončení příjmu žádostí:…

4.4.2016 | Čtěte více... 

OP VVV novinky

OP VVV zveřejňuje v posledních dnech velké množství novinek a aktuálních informací k otevřeným výzvám. Jedná se nejčastěji o aktualizace příloh, specifických pravidel, zveřejňování odpovědí na nejčastěji kladené dotazy. Doporučujeme sledovat stránku s aktuálními informacemi k OP VVV zde.…

30.3.2016 | Čtěte více... 

Kalendář
Červenec 2024
P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4